Her er styret for Stavanger kajakklubb, valgt på årsmøtet 20.3.2017.

 

Her er en kort presentasjon av styret i Stavanger kajakklubb, de jobber for deg og dine interesser og du er selvsagt velkommen til å ta kontakt. Mer utfyllende opplysninger om ansvarsområder, oppgaver, grupper m.m. kommer etterhvert.

 

SKK styret2

 

Kontaktinformasjon til styrets medlemmer:

 

Anne Leinum Pedersen Kasserer anne(a)accman.no
Frank Herforth Nielsen Styremedlem herforth(a)gmail.com
Gro Drangeid Nestleder gro.drangeid(a)lyse.net
Kalle Eide Styremedlem kalle.eide(a)gmail.com
Kristin Hvidsten Leder leder(a)stavangerkajakk.no
Marit K. Nilsen Varamedlem marit.nilsen(a)lyse.net
Ola Lunde Varamedlem ol(a)hesbynett.no
Trine B. Nilssen Styremedlem trinebn(a)hotmail.com