Våre medlemmer kan låne klubbens kajakker og her kan du lese litt mer om hvordan dette fungerer.

 

For å låne klubbens kajakker kreves det at en har tilstrekkelig opplæring/kurs, for din egen sikkerhet og for å kunne ivareta klubbens utstyr på en god måte.

Nytt i 2016: 
Årsmøtet 2015 vedtok en forandring i betingelsene for bruk av klubbens utstyr på hav(Sandvigå) og flattvann(Stokkavannet)

For å låne klubbens kajakker på hav og flattvann må du betale kr. 500,- pr år.

Følgende unntak gjelder:
1.Barn og unge har gratis bruk av klubbens utstyr
2.Turledere, instruktører og trenere bruker klubbens utstyr gratis
3.Medlemmer som leier båtplass til egen båt i klubben betaler ikke for lån av klubb båt
4.Ved innmelding og kurs i klubbens regi, får nye medlemmer låne båt gratis det første året.
(Medlemskap/kurs etter 1.9. gir gratis lån påfølgende år)

Bakgrunnen for dette er bl.a. økte utgifter til innkjøp og vedlikehold av klubbens utstyr. Det er svært mange som bruker klubbens kajakker og det er nødvendig å gjøre dette for å kunne opprettholde den gode ordningen vi har med utlån av klubbkajakker til våre medlemmer.

Dette gjelder ikke nye medlemmer, som har fri leie det første året en er medlem.

 

For å bruke klubbens utstyr, må du ha tilgang til våre lokaler og dette gjøres ved at du får tilsendt en kode for Stokkavannet/Fjøset og/eller Sandvigå.

 

Du ber selv om koden ved å sende en epost til: kode(a)stavangerkajakk.no. Du må beregne noen dagers ventetid for å få svar på dine henvendelser.

 

Det du kan gjøre for at dette skal gå så raskt som mulig er: sjekk at medlemskontingent er betalt og at dine kurs er registrert hos oss, send evt kopi av Våttkort(begge sider) og skriv tydelig hvilke lokaler du ønsker tilgang til.

 

Dette er en oppgave som utføres av en av våre mange frivillige og er ikke døgnbemannet. Skinner sola tidlig en lørdag morgen, må du kanskje vente med svar til mandagen, så send denne eposten i god tid før du har tenkt deg ut. Spørsmål om koder og tilgang besvares ikke på telefon.

 

Du kan låne 1 komplett sett som består av kajakk, åre, vest og spruttrekk(gjelder ikke på Stokkavannet). Bekledning holder du selv

 

 

  • Lån av klubbens kajakker på Stokkavannet: minimum introduksjonskurs/deltatt på padlesamling på Stokkavannet.
  • Lån av klubbens havkajakker i Sandvigå : minimum ha grunnkurs hav
  • Lån av klubbens elvekajakker i Sandvigå : minimum grunnkurs elv

 

 

Alt utlån skal noteres ned i forkant i utlånspermene og det er regler for utlån som du må følge.

Kurs/trening har alltid førsteprioritet, deretter fellesturer før utlån til enkeltmedlemmer.

 

Klister