Vi har fått tildelt  1,4 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen. Midlene er øremerket nytt klubbhus og dette gir oss en fantastisk start nå når vi nærmer oss selve byggeprosessen. 

 

 

Gjensidige logo