Årsmøtet 2015 vedtok en forandring i reglene for utlån av klubbens hav- og flattvannskajakker, og dette er gjeldende fra 1.1.2016:

Pris: Lån av klubbens båter på hav og flattvann koster kr. 500,- pr år

Følgende unntak gjelder:

1.Barn og unge har gratis bruk av klubbens utstyr
2.Turledere, instruktører og trenere bruker klubbens utstyr gratis
3.Medlemmer som leier båtplass til egen båt i klubben betaler ikke for lån av klubb båt
4.Ved innmelding og kurs i SKK, får nye medlemmer låne båt gratis det første kalenderåret.
(Medlemskap og kurs etter 1.9. gir gratis lån påfølgende kalenderår)