Klister

Her er det du trenger å vite før du kan få tilgang til våre lokaler og kajakker. Sett deg nøye inn i reglementet og ha en fin tur.

 

Lån av klubbens utstyr er et felles gode for medlemmene og baserer seg på tillit og noen spilleregler.

 

For å opprettholde kvaliteten på denne ordningen, ber vi alle merke seg følgende regler og rutiner for utlån.

 

1. Er kajakken ledig ?

Sjekk i permen og Kurs/Reservasjoner på oppslagstavle. Kurs har 1. prioritet, deretter fellesturer før privat bruk.

 

2. Sjekk SKADELISTEN for skader og evt kajakker som ikke kan/skal brukes

 

3. Alt utlån skal føres i permen FØR utstyret tas ut:

Før inn klokkeslett slik at flere kan booke/bruke kajakken samme dag/kveld.

 

4. Etter turen: vask/tørk kajakken grundig og legg den tilbake på riktig plass, gi beskjed ved eventuelle skader

 

5. Det kan kun lånes 1 kajakk pr. medlem

6. Plastkajakker kan lånes over natten

Maksimalt 3 dager i sammenheng. Må bookes minst 1 uke i forkant hos daglig leder. Surfski krever eget kurs eller utsjekk.

 

7. Glassfiberkajakker kan ikke lånes over natten.

Alle glassfiberkajakker skal returneres til klubbhuset samme kveld, eneste unntak er organiserte klubbturer. 

 

8. Klubbens utstyr kan ikke brukes i kommersiell virksomhet.

9. Alt utstyr skal behandles med stor forsiktighet. Eventuelle skader på skal meldes snarest til daglig leder via Skadelisten eller pr epost

 

Brudd på reglement medfører bortfall av utlånsrettigheter og en kan bli erstatningspliktig dersom utstyret behandles skjødesløst.

 

Ves spørsmål eller annet, kontakt daglig leder Yngvar Skoland på epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Krav til de som ønsker å låne kajakk på sjøen er Våttkort med minimum Grunnkurs Hav eller Surfski. 

Lån av Surfski krever enten Surfski kurset eller egen utsjekk.

 

Lykke til, god tur og takk for hjelpen