Innkalling til Årsmøte 2018 i Stavanger Kajakklubb, mandag 19. februar kl.19.00
Sted: Klubbhuset, Kisteneset 15- 4085 Hundvåg

 

Saksliste

1.     Godkjenne de stemmeberettigede

2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.     Velge møteleder, sekretær, tellekorps og 2 underskrivere av protokollen

4.     Behandle årsmelding for 2017

5.     Behandle revidert regnskap 2017

6.     Behandle innkomne forslag og saker

7.     Fastsette medlemskontingent for 2018

8.     Vedta budsjett for 2018

9.     Behandle Stavanger Kajakklubb sin organisasjonsplan

10.   Foreta valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

 

Innkomne forslag må være styret i hende senest 05.02.18. Forslag sendes til

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Stavanger kajakklubb, Kisteneset 15-

4085 Stavanger.  Årsmøtepapirer er å finne her.

Enkel servering.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer blir lagt ut på http://www.stavangerkajakk.no/ 1 uke før årsmøtet.

Lenke til NIFs lovnorm; https://www.idrettsforbundet.no