Styret ser seg dessverre nødt til å utsette årsmøtet noe, da budsjettarbeid har tatt lengre tid enn forutsatt.

 

Ny dato; 5.mars kl 19.00.