årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte 2019 i Stavanger Kajakklubb, onsdag 20. mars kl 19.00

Sted: Klubbhuset, Kisteneset 15, 4085 Hundvåg

Saksliste:

1.       Godkjenne de stemmeberettigede

2.       Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.       Velje møteleder, sekretær, tellekorps og 2 underskrivere av protokollen

4.       Behandle årsmeldingen for 2018

5.       Behandle revidert regnskap 2018

6.       Behandle innkomne forslag og saker

7.       Fastsette medlemskontingent for 2019

8.       Vedta budsjett for 2019

9.       Behandle organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

10.   Foreta valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

Innkomne forslag må være styret i hende senest 06.03.2019. Forslag sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller til Stavanger Kajakklubb, Kisteneset 15, 4083 Hundvåg. Årsmøtepapirer er å finne her.

Enkel servering.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer blir lagt ut på http://www.stavangerkajakk.no/ 1 uke før årsmøtet.

Lenke til NIFs lovnorm; https://www.idrettsforbundet.no