Innkalling til årsmøte i Stavanger kajakklubb 2020klubbe web
Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger kajakklubb.

 

Årsmøtet avholdes 17.mars, kl 19.00 i klubbhuset: Kisteneset 15 -4085 Hundvåg.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret ved leder, leder(a)stavangerkajakk.no senest 03.mars 2020.
Det ønskes at vedlagt mal (Forslag til årsmøte i SKK) brukes.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på Stavanger kajakklubb og på klubbens Facebooksider.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger kajakklubb i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Stavanger kajakklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og
forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Stavanger kajakklubbs lov: http://stavangerkajakk.no/images/lov_for_Stavanger_Kajakklubb_2020.pdf

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder, Kristin Hvidsten, kontaktes på leder(a)stavangerkajakk.no

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret