På bakgrunn av myndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Det vil si at Stavanger kajakklubb avlyser alle klubbaktiviteter inntil videre. Dette gjelder trening, turer, kurs, årsmøte m.m. 
Mer informasjon vil følge etterhvert