Saken om nytt klubbhus ble enstemmig vedtatt i kommunalstyret for byutvikling, 3.4.

 

Nå sendes saken ut til høring med svarfrist på 6 uker. Vi håper selvsagt dette skal gå bra og at vi kan fortsette prosessen så fort som mulig.

 

Nærmere enn dette har vi aldri vært før.