Som medlem har mulighet til å låne klubbens utstyr til eget bruk.

 

Pris: Lån av klubbens båter på hav og flattvann koster kr. 500,- pr år

 

Følgende unntak gjelder:

 
1.Barn og unge har gratis bruk av klubbens utstyr

 

2.Turledere, instruktører og trenere bruker klubbens utstyr gratis

 

3.Medlemmer som leier båtplass til egen båt i klubben betaler ikke for lån av klubb båt

 

4.Ved innmelding og kurs i klubbens regi, får nye medlemmer låne båt gratis det første året.
(Medlemskap/kurs etter 1.9. gir gratis lån påfølgende år) 

Kajakk, vest, åre og spruttrekk lånes ut til turer, fra vårt lokale i Sandvigå.

For tilgang til Sandvigå og for å kunne låne klubbens kajakker på sjøen, må du ha minimum grunnkurs hav.

 

For å få tilgang til Sandvigå må du sende en epost til: kode(a)stavangerkajakk.no  med type kurs/våttkortnummer og så vil du få tilsendt en kode med tilgang til lokalene, samt faktura for leie av båt inneværende år.

Klubbens kurs og fellesturer har alltid prioritet foran privat bruk og alt bruk skal skrives inn i permen i Sandvigå.

 

Klubbkajakker 2018 - hav