Lån av klubbens båter på hav og flattvann koster kr. 500,- pr. år, med følgende unntak:

1.Barn og unge har gratis bruk av klubbens utstyr
2.Turledere, instruktører og trenere bruker klubbens utstyr gratis
3.Medlemmer som leier båtplass til egen båt i klubben betaler ikke for lån av klubb båt
4.Ved innmelding og kurs i klubbens regi, får nye medlemmer låne båt gratis det første året
(Medlemskap/kurs etter 1.9. gir gratis lån påfølgende år, ved betalt medlemsavgift.) 

 

For tilgang til klubbens kajakker på sjøen, må du ha minimum grunnkurs hav. For lån av Surfski, må du ha Grunnkurs Surfski eller egen utsjekk. Kajakk, vest, åre og spruttrekk lånes ut i fra våre lokaler. 

For å få tilgang til Klubbhuset på Kisteneset, må du ha en kodebrikke. Denne får du enten ved oppmøte i god tid før onsdagspadlingen kl 18:00, eller ved å sende en epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  eller kode(a)stavangerkajakk.no med type kurs/våttkortnummer. Du vil da få en kodebrikke med en engangskostnad på 150,- kroner som kan hentes i klubbhuset.

Klubbens kurs og fellesturer har alltid prioritet foran privat bruk og alt bruk skal skrives inn i permen i Klubbhuset.

 

Regler for utlån

Lån av klubbens utstyr er en felles gode for våre medlemmene, og baserer seg på tillit og noen spilleregler. For å opprettholde kvaliteten på denne ordningen, ber vi deg merke deg følgende regler for utlån.

1. Er kajakken ledig? Sjekk i permen og Kurs/Reservasjoner på oppslagstavle. Kurs har 1. prioritet, deretter fellesturer før privat bruk.

2. Sjekk SKADELISTEN for skader og evt kajakker som ikke kan/skal brukes

3. Alt utlån skal føres i permen FØR utstyret tas ut: Før inn klokkeslett slik at flere kan booke/bruke kajakken samme dag/kveld.

4. Etter turen: vask/tørk kajakken grundig og legg den tilbake på riktig plass, gi beskjed ved eventuelle skader

5. Det kan kun lånes 1 kajakk pr. medlem

6. Plastkajakker kan lånes over natten. Maksimalt 3 dager i sammenheng. 

7. Glassfiberkajakker kan ikke lånes over natten til annet enn klubbturer.

8. Klubbens utstyr kan ikke brukes i kommersiell virksomhet.

9. Alt utstyr skal behandles med stor forsiktighet. Eventuelle skader skal meldes snarest til daglig leder via Skadelisten eller pr epost.

Husk å bookes minst 1 uke i forkant hos daglig leder ved lån av båt over natten: dagligleder(a)stavangerkajakk.no.

Brudd på reglement medfører bortfall av utlånsrettigheter og en kan bli erstatningspliktig dersom utstyret behandles skjødesløst.