Her er Stavanger kajakklubb sin alarminstruks, som skal anvendes ved alle ulykker og skader

 

 

 

Ta kontroll

Ta ledelse og fordel oppgaver. Vær tydelig (bruk navn, gi direkte beskjeder).

 

 

Varsle

Medisinsk nødtelefon: 113

Politi: 112

Brann: 110

Rogaland radio: 120

VHF: kanal 16

 

 

Den som ringer:

Hvem ringer

Hva er situasjonen

Hvor er dere

Ta imot instrukser og videreformidle, hold kontakten med nødetat til hjelp ankommer.

 

 

Sikre situasjonen

Få forulykkede ut av vannet

Utføre nødvendig førstehjelp

Stabilisere forulykkede

 

 

Varsle klubbledelse

Varsle til en av de understående:

Leder:               Kristin Hvidsten          telefon 97575143

Daglig leder:      Yngvar Skoland           telefon 97162407 

 

 

Etter/under hendelse:

All kontakt med presse skal gå igjennom klubbens offisielle kanaler. Henvis videre om presse tar kontakt.

 

Daglig leder Yngvar Skoland          telefon 97162407

 

 

Turleder er ansvarlig for at hendelsesskjema fylles ut og leveres klubbens ledelse i etterkant av hendelse.