Det er styret som er ansvarlig for alle klubbens aktiviteter og som legger rammene for dette arbeidet. Styret fungerer som klubbens HMS gruppe og involverer de ulike aktivitetene når det er behov for dette.

 

Alle grupper og aktiviteter er med på dette arbeidet.

 

  

 

HMS oppgaver i SKK:

 

-  det er styret som er HMS ansvarlig og som godkjenner klubbens HMS.

- utarbeide hms dokumentasjon i samarbeid med klubbens styre og de forskjellige disiplinene/gruppene.

-  ansvar for å komme med innspill til behov for revidering/oppdatering av klubbens hms dokumenter.

 

- bistå turledere, instruktører og div arrangement med risikovurderinger og planlegging.

 

 

Henvendelser sendes styrets leder: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.