Vi arrangerer mange ulike typer kurs for våre medlemmer og vi setter krav om ulike kurs foå delta på våre aktiviteter og for å låne vårt utstyr.

 

 Priser 2019

Introduksjonskurs Stokkavannet kr. 300,-

Grunnkurs ung hav kr. 500,-

Grunnkurs hav kr. 2000,-

Teknikkurs hav kr. 2000-

Aktivitetslederkurs hav kr. 2000,-

Grunnkurs elv kr. 2000,-

         Grunnkurs surfski kr. 2000,-

Kursene inkluderer alt nødvendig utstyr som kajakk, åre, vest, spruttrekk, pumpe, årepose, hjelm, taueliner og våtdrakter/padlejakker, sko m.m.

For Grunnkurs (hav og surfski), Teknikkurs og Grunnkurs Ung hav er tørrdrakt inkludert i prisen.

På aktivitetslederkurs og enkelte andre kurs, kan tørrdrakt leies for kr. 300,- pr kurs/helg. 

Spørsmål om kurs og påmeldinger sendes på epost til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Les mer om de forskjellige kursene her: 

NPF Introkurs flattvann (Stokkavannet) : 3 timers kurs som er en introduksjon til padling på flattvann. 

Kursbeskrivelse/innhold: NPF introkurs flattvann: Kursbeskrivelse

NPF Grunnkurs hav : 16 timers kurs, vanligvis helg,  som følger NPF sitt opplegg. Dette kurset er minimum for å låne våre kajakker på sjøen og for å delta på organiserte turer. Du får Våttkort ved gjennomføring av grunnkurs hav

Kursbeskrivelse/innhold: NPF Grunnkurs hav: Kursbeskrivelse

NPF Grunnkurs Surfski: 16 timers kurs, vanligvis helg men kjøres gjerne fordelt over flere dager. For å disponere klubbens surfski, er dette kurset er minimum. Du får Våttkort ved gjennomføring av grunnkurs Surfski

Kursbeskrivelse/innhold: NPF Grunnkurs surfski: Kursbeskrivelse

NPF Teknikkurs hav : 16 timers kurs som følger NPF sitt opplegg. Krever grunnkurs hav før en kan ta dette

Kursbeskrivelse/innhold : NPF Teknikkurs hav: Kursbeskrivelse

NPF Aktivitetslederkurs hav : 16 timers kurs for deg som vil videreutvikle deg som padler og/eller instruktør.

Kursbeskrivelse/innhold: NPF Aktivitetslederkurs hav: kursbeskrivelse


 

NPF Grunnkurs elv

Kursbeskrivelse/innhold: NPF Grunnkurs elv: kursbeskrivelse


 

Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i Norges Padleforbund (NPF).

Våttkort er et plastkort på størrelse med et vanlig kredittkort. Baksiden av kortet er satt av til å klistre på oblater som er små bevis, eller diplomer, på de kursene du har tatt i NPF.

Mer informasjon finner du på www.vaattkort.no 

For at Våttkort skal være gyldig må du ha oblater som viser hvilke kurs du har tatt. Ettersom du tar kurs innen en gren klistres nye oblater oppå de gamle.

Grener i NPF

Norges padleforbund består av flere grener: elv, hav, flattvann, surfski, kano og polo. Alle grenene har sine egne kursstiger.

Hvilke kurs i padling?

Intensjonene bak å ta padlekurs er nok like mange og varierte som det er antall padlere. De aller fleste velger kajakken eller kanoen til mosjonsbruk, enten det er utfra hytta, eller turer andre steder. De som er i denne kategorien har stor glede og nytte av introduksjons- og/eller grunnkurset, fortrinnsvis innen havpadling eller kano.

Noen ønsker å ta aktiviteten litt videre ved å gå nye skritt i stigen. Da lærer du enda mer spesifikk padleteknikk og sikkerhetsrutiner som gjør deg i stand til å legge ut på litt lengre og mer krevende turer.

Selvsagt er det opp til den enkelte å bestemme hvor langt og hvor raskt en ønsker å ta kursene. Alle kurs og nivåer er lagt opp slik at man kan gi seg når som helst. Imidlertid må du ha kursene under før du kan ta kurs på høyere nivåer i stigen.

Stigestrukturen er lik for hav, elv og kano. Det vil si at hovedmålsetningene for kursene og for kursstigen i sin helhet er like. Innholdet er selvsagt ikke likt, men spesielt utarbeidet i henhold til de spesifikke grenene. Derfor kan du ikke hoppe mellom kursstigene, men du må ta kursene kronologisk innen hver gren.

Kursstigen

Hvert kurs er designet slik at du ikke nødvendigvis trenger å gå videre hvis du er fornøyd med det kurset du har tatt. Imidlertid kan du gå langt og bli veileder eller trener dersom du har ambisjoner om det.

Du finner mer informasjon om de ulike grenene og kursene på Norges Padleforbund sine sider : www.padling.no