Registrer deg her

Stavanger kajakklubb er et idrettslag og vi har ulike aktiviteter for våre medlemmer. For å kunne delta på våre aktiviteter, må du være registrert som medlem, dvs at du har meldt deg inn og betalt medlemskontingenten før du kan delta på våre aktiviteter.

Medlemskontingent gjelder for kalenderåret og medlemskapet løper til det sies opp skriftlig.

Pris for medlemskontingent for 2019:

 

Type medlemskap      Pris pr. år   
Enkelt medlem NOK 690,-
Familiemedlemskap    *1 NOK 1035,-
Studentmedlem(til og med 25 år) NOK 290,-
Ungdom(til og med 18 år)      

NOK 290,-

   
Andre muligheter  
Kajakkhotell - lagring av båt NOK 1.050,-
Båtleie                       *2 NOK 500,-
Kodebrikke                 *3 NOK 150,-

 

*1 Familiemedlemskap er en rabattordning for flere medlemmer i samme husstand. Alle er individuelle medlemmer og må registreres med navn og fødselsdato men får en felles faktura for medlemskapet.  Familiemedlemskap er for inntil to voksne og ubestemt antall barn (til og med 18 år) i samme husstand. 

*2 For å kunne holde en variert og oppdatert kajakkpark for våre medlemmer, har vi innført båtleie. Unntatt fra båtleie er:

  • Første års medlem når en også deltar på kurs i klubbens regi
  • Barn og ungdom
  • De som leier lagerplass til kajakk
  • Klubbens instruktører og turledere

*3 Utlegg for kodebrikke er en engangsavgift for kjøp av brikke. Kodebrikke gir tilgang til klubbhus (garderobe og oppholdsrom), samt aktuelle kajakkgarasjer (de som har båtleie eller lagerplass).