Kommende styremøter:

 

2020 

 Styreprotokoller  Årsmøtedokument 2020
 Protokoll fra 10 styremøte 13.01.2020 Saksliste og sakspapirer årsmøte 2020
 Protokoll fra 11 styremøte 17.02.2020  Sak 7 - Forretningsorden
 Protokoll fra 12 styremøte 04.03.2020  Sak 8 - Årsmelding 2019
 Protokoll fra 13 styremøte 23.03.2020  Sak 9 - Revidert regnskap for 2019
   Sak 10 - Innkomne forslag og saker
  Sak 11 - Styrets forslag til medlemskontingent
   Sak 12 - Styrets forslag til budsjett 2020
   Sak 13 - Styrets forslag til organisasjonsplan og virksomhetsplan
  Sak 14 - Valgkomiteens innstilling
   Styrets innstilling til valgkomite
   Kontrollkomiteens beretning
 Styrets fullstendighetserklæring
   Protokoll årsmøte 2020

 

              

2019 

 Styreprotokoller  Årsmøtedokument 2019
 Protokoll fra 10 styremøte 14.01.19  Saksliste og sakspapirer årsmøte 2019
 Protokoll fra 11 styremøte 28.01.19  Sak 2 - forretningsordning
 Protokoll fra 12 styremøte 11.02.19  Sak 4 - årsmelding
Protokoll fra 13 styremøte 07.03.19   Sak 5 - revidert regnskap for 2018
 Protokoll fra 01 styremøte 01.04.2019  Sak 6 - behandle innkomne forslag og saker
 Protokoll fra 02 styremøte 29.04.2019  Sak 8 - budsjett for 2019
 Protokoll fra 03 styremøte 28.05.2019  Sak 9 - forslag til organisasjonplan
 Protokoll fra 04 styremøte 17.06.2019  Sak 10 - valgkomiteens innstilling
 Protokoll fra 05 styremøte 19.08.2019  Styrets innstilling til valgkomité
 Protokoll fra 06 styremøte 16.09.2019  Styrets fullstendighetserklæring
 Protokoll fra 07 styremøte 14.10.2019  Kontrollkomiteens årsberetning
 Protokoll fra 08 styremøte 11.11.2019  Protokoll årsmøte 2019
 Protokoll fra 09 styremøte 09.12.2019  Korrigeringer til protokoll årsmøte 2019

      

 

2018

Styreprotokoller Årsmøtedokumenter 2018
 Protokoll fra 1 styremøte 04.04.18
 Saksliste og sakpapirer årsmøte for 2018
 Protokoll fra 2 styremøte 03.05.18  Sak 2- forretningsorden 
 Protokoll fra 3 styremøte 04.06.18  Sak 4 -årsmelding for 2017
 Protokoll fra 4 styremøte 18.06.18  Sak 5- revidert regnskap for 2017
 Protokoll fra 5 styremøte 13.08.18  Sak 7-fastsette medlemskontingent
 Protokoll fra 6 styremøte 27.08.18
 Sak 8 -budsjett for 2018
 Protokoll fra 7 styremøte 01.10.18  Sak 9- SKK sin organisasjonsplan med fokusområder for 2018
 Protokoll fra 8 styremøte 29.10.18
 Sak 10- valgkomiteens innstilling 
 Protokoll fra 9 styremøte 26.11.18
 Styrets innstilling på ny valgkomite for 2018
 
 Revisjonsberetning for 2017
   Revisors rapport om klubbhuset

 

 Kontrollkomiteens årsberetning
   Styrets fullstendighetserklæring
   Protokoll Årsmøte 2018
   

 

 

2017

Styreprotokoller Årsmøte dokumenter 2017
 Protokoll fra 8. styremøte 9. januar 2017  Sakliste til Årsmøtet i 2017 Fullstendig
 Protokoll fra 9. styremøte 6. februar 2017  Lov for Stavanger Kajakklubb 2016
 Protokoll fra 10. styremøte 6. mars 2017  Årsmelding SKK 2016
 SKK Protokoll styremøte nr 1 20170327  Organisasjonsplan for SKK 2016
 SKK Protokoll styremøte nr 2 20170424  Revidert årsregnskap SKK 2016
 SKK Protokoll styremøte nr 3 20170515  Protokoll Årsmøte 2017
 SKK Protokoll styremøte nr 4 20170615  Revisjonsberetning 2016
 SKK Protokoll styremøte nr 5 20170814  Budsjett SKK 2017 - Revidert
 SKK Protokoll styremøte nr 6 20170904  Budsjett Klubbhus Mars 2017
 SKK Protokoll Styremøte nr 7 20171002  Likviditetsbudsjett Klubbhus Mars 2017
 SKK Protokoll Styremøte nr 8 20171106  

 SKK Protokoll Styremøte nr 9 20171204

 
 SKK Protokoll Styremøte nr 10 20180108  
 SKK Protokoll Styremøte nr 11 20180122  
 SKK Protokoll Styremøte nr 12 20180205  

 

 

2016

Styreprotokoller Årsmøte dokumenter 2016
 Protokoll fra 1. styremøte 11.4.2016  Innkalling og saksliste
 Protokoll fra 2. styremøte 9.5.2016
 Årsmelding 2015
 Protokoll fra 3. styremøte 6.6.2016  Revidert regnskap 2015
 Protokoll fra 4. styremøte 5.9.2016  Revisjonsberetning 2015
 Protokoll fra 5. styremøte 3.10.2016  Budsjett 2016
 Protokoll fra 6. styremøte 7.11.2016  Lov for Stavanger Kajakklubb
 Protokoll fra 7. styremøte 5.12.2016  Organisasjonsplan Stavanger  Kajakklubb
   Protokoll fra Årsmøtet
   

 

 

 

2015 

 Protokoll fra styremøte 12.2.2015

  Innkalling og saksliste til Årsmøtet  

 Protokoll fra styremøte 15.4.2015

  Fullstendig saksliste  

 Protokoll fra styremøte 12.5.2015

 Økonomireglement SKK 2. Forslag til forretningsorden  

 Protokoll fra styremøte 9.6.2015

 Bruk av flytevest i SKK 4. Årsmelding for 2014  

  Protokoll fra styremøte 30.6.2015 

  5. Revidert regnskap for 2014  

 Protokoll fra styremøte 17.8.2015

  6. a Fortsatt åremål for daglig leder  

 Protokoll fra styremøte 8.9.2015

  6. b Bygging av Klubbhus  

 Protokoll fra styremøte 20.10.2015

  7. Forslag til medlemskontingent for 2015  

 Protokoll fra styremøte 10.11.2015

  9. Forslag til organisasjonsplan for 2015  

 Protokoll fra styremøte 8.12.2015

  10. Valgkomiteens instilling 

 Protokoll fra styremøte 12.1.2016

  Protokoll Årsmøte 2015 

 Protokoll fra styremøte 9.2.2016

   

 Protokoll fra styremøte 29.2.2016

   

 

 

 

 

2014

 

Styrereferater Årsmøte dokumenter
Ref. fra styrem. 1-13/14  Innkalling og saksliste til Årsmøtet
Ref. fra styrem. 1-14/15 Forslag til forretningsorden
Ref. fra styrem. 2-14/15 Årsmelding for 2013
Ref. fra styrem. 3-14/15 Regnskap for 2013
Ref. fra styrem. 4-14/15 Revisors beretning 2013
Ref. fra styrem. 5-14/15 Sak 6a. Forslag om lovendring
Ref. fra styrem. 6-14/15  Forslag på medlemskontingent
Ref. fra styrem. 7-14/15  Forslag til Budsjett for 2014
Ref. fra styrem. 8-14/15  Forslag til Organisasjonsplan
  Protokoll Årsmøte 2014
  Vedtatt Organisasjonsplan 2014

 

 

2013

 

Styrereferater Årsmøte dokumenter
Ref. fra styrem. 1 Innkalling til Årsmøte
Ref. fra styrem. 2 Dagsorden
Ref. fra styrem. 3 Årsberetning
Ref. fra styrem. 4 Protokoll
Ref. fra styrem. 5 Regskap 2012
Ref. fra styrem. 6 Revisjonsberetning
Ref. fra styrem. 7 Budsjett 2013
Ref. fra styrem. 8  Valg
Ref. fra styrem. 9  Organisasjonsplan
Ref. fra styrem. 10  

 

2012

 

Styrereferater Årsmøte dokumenter
Ref. fra styrem. 1 Innkalling til Årsmøte
Ref. fra styrem. 2 Dagsorden
Ref. fra styrem. 3 Presentasjon
Ref. fra styrem. 4 Protokoll
Ref. fra styrem. 5 Regnskap 2011
Ref. fra styrem. 6 Budsjett 2012
Ref. fra styrem. 7 Organisasjonsplan
Ref. fra styrem. 8 Lov for Stavanger Kajakklubb
Ref. fra styrem. 9  
Ref. fra styrem. 10  
Ref. fra styrem. 11  

 

2011

 

Styrereferater Årsmøte dokumenter
Ref. fra styrem. 1   Innkalling til Årsmøte
Ref. fra styrem. 2 Presentasjon
Ref. fra styrem. 3 Protokoll
Ref. fra styrem. 4 Årsberetning
Ref. fra styrem. 5 Retningslinjer for dekning av reiser og kurs
Ref. fra styrem. 6 Lov for Stavanger Kajakklubb
Ref. fra styrem. 7  
Ref. fra styrem. 8  
Ref. fra styrem. 9  

 

2010

 

Styrereferater Årsmøte dokumenter
Ref. fra styrem. 1 Innkalling til Årsmøte
Ref. fra styrem. 2 Presentasjon
Ref. fra styrem. 3 Protokoll
Ref. fra styrem. 4 Revisjonsberetning
Ref. fra styrem. 5  
Ref. fra styrem. 6  
Ref. fra styrem. 7  
Ref. fra styrem. 8  
Ref. fra styrem. 9  
Ref. fra styrem. 10  

 

2009

 

Styrereferater Årsmøte dokumenter
Ref. fra styrem. 1 Innkalling til Årsmøte
Ref. fra styrem. 2 Protokoll
Ref. fra styrem. 3 Protokoll estraordinært
Ref. fra styrem. 4 Revisjonsberetning
Ref. fra styrem. 5  
Ref. fra styrem. 6  
Ref. fra styrem. 7  
Ref. fra styrem. 8  
Ref. fra styrem. 9  
Ref. fra styrem. 10  
Ref. fra styrem. 11