Daglig leder har kontortid (kjernetid) i klubbhuset på tirsdager og onsdager mellom 09:00 og 15:00.

Funksjon Navn Epost Telefon
Daglig leder Yngvar Skoland This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Styreleder Liv Lorentsen leder(a)stavangerkajakk.no  
 
Leder Havgruppa Trine B. Nilssen trinebn(a)hotmail.com  
Turgruppe Kalle Eide  
Båter/utstyr  
Husgruppe Sandvigå  
Ung hav  
Onsdagsturer Leiv Erik Drangeid l_drangeid(a)hotmail.com  
 
Ledere Flattvannsgruppa

Eli Hereide

Marit K. Nilsen

eli.hereide(a)lyse.net

marit.nilsen(a)lyse.net

 
Konkurranse Øyvind Sørbø oyvind.sorbo(a)lyse.net  
Surfski Marit K. Nilsen marit.nilsen(a)lyse.net  
 
Leder Elv/Pologruppa Marius Strøm marius_strom(a)hotmail.com  
Elv  
Polo  
 
Koder/kajakklagre Kisteneset kode(a)stavangerkajakk.no  
Koder/kajakklagre Fjøset   kodestokka(a)stavangerkajakk.no  
Kurs kursadmin(a)stavangerkajakk.no  
Medlemsadministrasjon     medlemsadmin(a)stavangerkajakk.no  
Utstyrsansvarlig  
Webmaster Einar Reinsnos webmaster(a)stavangerkajakk.no  

Post adresse til klubben:

Stavanger Kajakklubb
Kisteneset 15
4083 Hundvåg