Funksjon Navn Epost Telefon
Daglig leder Yngvar Skovland dagligleder(a)stavangerkajakk.no  
Styreleder Kristin Hvidsten leder(a)stavangerkajakk.no  
       
Leder Havgruppa Trine B. Nilssen trinebn(a)hotmail.com  
Turgruppe Ledig    
Båter/utstyr Einar Reinsnos ereinsnos(a)gmail.com
 
Husgruppe Sandvigå Frank Herforth Herforth(a)gmail.com  
Ung hav Kommer    
Onsdagsturer Leiv Erik Drangeid l_drangeid(a)hotmail.com  
       
Ledere Flattvannsgruppa

Eli Hereide

Marit K. Nilsen

eli.hereide(a)lyse.net

marit.nilsen(a)lyse.net

 
Barne- og ungdomsgruppen Øyvind Sørbø oyvind.sorbo(a)lyse.net  
Trening/voksne Ledig  
       
Leder Elv/Pologruppa Marius Strøm marius_strom(a)hotmail.com  
Elv      
Polo    
       
Koder/kajakklagre Frank Herforth kode(a)stavangerkajakk.no  
Kurs   kursadmin(a)stavangerkajakk.no  
Medlemsadministrasjon       medlemsadmin(a)stavangerkajakk.no  
Utstyrsansvarlig      
Webmaster Einar Reinsnos webmaster(a)stavangerkajakk.no  

 

 

 

Post adresse til leder:

Kristin Hvidsten

Veslebakken 4c

4028 Stavanger