Stavanger kajakklubb ble stiftet 31. oktober 1968, og er medlem av Norges Padleforbund (NPF) og Forum for Natur og 

LitenlogoFriluftsliv (FNF). Klubben har i dag ca. 1.000 medlemmer i alle aldersgrupper.

Klubben har et nytt klubbhus på Kisteneset 15 på Hundvåg, i tillegg til klubbhuset på Dyrsnes Natursenter ved Stokkavatnet (flattvann og Kajakkpolo).

Stavanger Kajakklubb har aktiviteter på hav, elv, flattvann og kajakkpolo og eier både tur-, racer-, hav-, polo,- og elvekajakker som medlemmer kan benytte.

Klubben tilbyr medlemmene både grunnkurs og videregående padlekurs, samt bassengtreing i vinterhalvåret.

Se også på kontaktsidene for epost/telefon til klubbens kontaktpersoner eller kontakt leder på epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.