Vi utarbeider en turbeskrivelse for alle våre felles turer, med praktisk informasjon, pakkelister, kartreferanser m.m., samt en vurdering av hvilke krav som stilles for deltakelse på ulike turer.

  

Turbeskrivelsene legges ut i forkant av alle turer og du kan lese disse under de aktuelle turene.