Målgruppa er alle som ønsker å bruke kajakken som mosjonsform, bli bedre i teknikk og fysikk, og ha det gøy med padling.

Dette gjør vi:

  • Faste treninger fra klubbhuset
  • Medvindsturer når forholdene byr seg
  • Lavterskel løpskarusell i sommerhalvåret (Rottereset)
  • Opplæring via kurs
  • Samlinger

Tilbudene skal ha lav terskel, og en kan delta på de fleste aktivitetene med andre typer kajakk enn surfski (så fremt de er egnet for forhold og farvann).

Mandagstrening

Kl: 18.00 til 19.30 (ferdig skiftet og klar for padling kl. 18.00)
Sted: Kisteneset

April-September: Utetreninger i kajakk
Oktober-mars: Innetrening i trenignsrommet på Kisteneset

For hvem?

Mandagstreningene er for alle som ønsker å trene fysikk, teknikk og kajakkferdigheter i sosiale rammer. Det skal være lav terskel for å delta, og treningene legges opp på en slik måte at alle kan delta aktivt selv om det er stort sprik i kondisjon og ferdigheter innad i gruppa.

En typisk utetrening kan se slik ut:

-Planlegging/informasjon på land
-Oppvarming på sjøen
-Teknikkundervisning på sjøen eller på padlemaskin
-Intervaller eller bølgepadling etter hva dagens forhold byr på

 

Må jeg padle surfski?

De fleste padler surfski, men du kan gjerne stille i havkajakk, havracer eller det du ellers måtte padle. Det eneste kravet er at kajakken må flyte om sittebrønnen blir fylt med vann, og den må kunne reentres (kajakk uten vanntett skott må ha flyteposer).

Registrer deg som medlem