SKK arrangerer mange ulike typer kurs i løpet av året. Du finner mer informasjon og kan melde deg på via Kurs Stavanger Kajakklubb

 

Kursoversikten oppdateres fortløpende - Kursoversikt 2023

 

Husk at du må være registrert som medlem før du kan melde deg på kurs

Priser:  
   
Grunnkurs ung hav kr 500,-
Grunnkurs hav kr 2200,-
Teknikkkurs hav kr 1100,-*
Aktivitetslederkurs hav kr 2500,-

*spesialpris til våre medlemmer i 2023

  • Kursene inkluderer lån av alt nødvendig utstyr som kajakk, åre, vest, spruttrekk, pumpe, årepose, og våtdrakter, sko, m.m.
  • For Grunnkurs (hav og surfski), Teknikkurs og Grunnkurs Ung hav er lån av tørrdrakt inkludert i prisen.
  • På aktivitetslederkurs og enkelte andre kurs, kan tørrdrakt leies for kr. 300,- pr kurs/helg.

 

Les mer om de forskjellige kursene her:

  • NPF Grunnkurs hav : 16 timers kurs, vanligvis helg, som følger NPF sitt opplegg. Dette kurset er minimum for å låne våre kajakker på sjøen og for å delta på organiserte turer. Du får Våttkort ved gjennomføring av grunnkurs hav. Kursbeskrivelse/innhold: NPF Grunnkurs hav: Kursbeskrivelse
  • NPF Grunnkurs Surfski: 16 timers kurs, vanligvis helg men kjøres gjerne fordelt over flere dager. For å disponere klubbens surfski, er dette kurset er minimum. Du får Våttkort ved gjennomføring av grunnkurs Surfski. Kursbeskrivelse/innhold: NPF Grunnkurs surfski: Kursbeskrivelse

 

Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i Norges Padleforbund (NPF).

Våttkort er et plastkort på størrelse med et vanlig kredittkort. Baksiden av kortet er satt av til å klistre på oblater som er små bevis, eller diplomer, på de kursene du har tatt i NPF.

Mer informasjon finner du på www.vaattkort.no

For at Våttkort skal være gyldig må du ha oblater som viser hvilke kurs du har tatt. Ettersom du tar kurs innen en gren klistres nye oblater oppå de gamle.

 

Hvilke kurs i padling?

Intensjonene bak å ta padlekurs er nok like mange og varierte som det er antall padlere. De aller fleste velger kajakken eller kanoen til mosjonsbruk, enten det er utfra hytta, eller turer andre steder. De som er i denne kategorien har stor glede og nytte av introduksjons- og/eller grunnkurset, fortrinnsvis innen havpadling eller kano.

Noen ønsker å ta aktiviteten litt videre ved å gå nye skritt i stigen. Da lærer du enda mer spesifikk padleteknikk og sikkerhetsrutiner som gjør deg i stand til å legge ut på litt lengre og mer krevende turer.

Selvsagt er det opp til den enkelte å bestemme hvor langt og hvor raskt en ønsker å ta kursene. Alle kurs og nivåer er lagt opp slik at man kan gi seg når som helst. Imidlertid må du ha kursene under før du kan ta kurs på høyere nivåer i stigen.

Stigestrukturen er lik for hav, elv og kano. Det vil si at hovedmålsetningene for kursene og for kursstigen i sin helhet er like. Innholdet er selvsagt ikke likt, men spesielt utarbeidet i henhold til de spesifikke grenene. Derfor kan du ikke hoppe mellom kursstigene, men du må ta kursene kronologisk innen hver gren.

 

Kursstigen

Hvert kurs er designet slik at du ikke nødvendigvis trenger å gå videre hvis du er fornøyd med det kurset du har tatt. Imidlertid kan du gå langt og bli veileder eller trener dersom du har ambisjoner om det.

Du finner mer informasjon om de ulike grenene og kursene på Norges Padleforbund sine sider : www.padling.no