Her finner du informasjon for instruktører, trenene, turledere og andre ressurspersoner. Aktuelle skjema blir og lagt på denne siden.

Rapportering av uønskede hendelser/avvik rapporteres til klubbens styre:Rapportering av avvik

Rapportering av avvik til Norges Padleforbund: Meld inn avvik