Medlemmer med kurs har tilgang til klubbens kajakker. Du trenger en kodebrikke for tilgang og det annonseres fortløpende tidspunkt for når du kan hente dette. Brikken koster kr 150,-