Styret som ble valgt på årsmøte i 2023

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Kalle Eide Send e-post 90588513
Nestleder Rune Sivertsen Send e-post  
Medlemsadministrator Ingvild Bowitz Send e-post  
Kasserer Jens Middborg Send e-post  
Styremedlem Stine Randa Send e-post  
Styremedlem Jonny Haugen Send e-post  
Styremedlem Gaute Løland Send e-post  
Styremedlem Jane Brit Sande Send e-post  
Varamedlem Liv Janne Nergaard Send e-post  
Varamedlem Unni Silkoset Send e-post