Bølge og brottpadling foregår som oftest ut utsiden, det vil si på strender eller andre mer eksponerte områder. Her kan du utfolde deg og strekke på egne grenser, bli tryggere i kajakken og utfodre deg selv til å bli en tryggere padler.

Kontaktpersoner:

Sindre Hals - Send epost til Sindre

Lars Nielsen - Send epost til Lars

 

Bølge og Brott padling- lek og trening i moderate forhold 

 

Program:  padling rundt skjer og holmer i 3* forhold eller mindre ( bølgehøyde 0,5-1,25m – vind 6ms) Målet er at den enkelte skal utvikle trygghet og mestre padling i bølger og forhold på teknikkurs nivå. I tillegg til padlingen vil det øves på teknikker.  

Det velges typisk 1-2 emner pr tur som vil være-  

 • Kameratredning / egenredning 
 • Tauing (lang/kort/kontakt) 
 • Støttetak 
 • Surf i mindre bølger (hvordan påvirkes kajakken – hva er viktig å vite) 
 • Inn og ut av surfsone  (hvordan unngå surf – kom i land kontrollert) 
 • Vurdering av forhold/bølger (CLAP metodikken) 
 • Posisjonering mot fjell (formasjoner og bølgemønstre) 
 • Ilandstigning – på sjøen igjen 

Dette er tilbudet  for den som vil utfordre sin komfortsone men ingen skal føle seg presset til å padle i forhold som føles utrygge.  

Hva trengs av utstyr: 

 • Havkajakk
 • Tørrdrakt  (eller våtdrakt i sommerhalvåret)
 • Padleåre (reserveåre hvis man har)
 • Vest
 • Spruttrekk
 • Taueline
 • Pumpe
 • Årepose
 • Hjelm
 • Hansker

 

Registrer deg som medlem