Vi bruker Padleboken.no til loggføring av all bruk av klubbens kajakker. Du registrerer deg og legger inn hvilke kajakk du bruker og hvor mye du padler. 

Denne er obligatorisk å bruke når du låner kajakk (det være seg i privat regi, eller i klubbregi).

For å registrere turene dine og lån av kajakk så går du nå inn på: Padleboken

Loggføring:

Du loggfører hvilke kajakk du bruker og hvor mange kilometer du padler. Ved slutten av hver sesong oppsumerer vi dette og det tildels da distanse etter hvor mye du har padlet. Disse utdeles høytidelig på årsmøte hvert år. Les mer om her: Distansemerker fra Norges padleforbund

 

Det er hengt opp plakater i klubben med QR koder som gjør det enkelt for deg å komme inn på loggboken uten å måtte skrive inn link. De fleste telefoner støtter QR-koder i dag og det er da nok å ta telefonen og velge mobilkamera og så få koden opp på skjermen, du vil da få en link du kan trykke på og komme rett inn på loggboken

Vi anbefaler også alle med private kajakker å registrere seg i loggboken. Det er viktig at du også har en ekstra sikkerhet på turen ved at andre vet hvor du er om noe uforutsett skulle skje (i tillegg er det den digitale loggboken som blir utgangspunktet for distansemerkene)

Trenger du bistand med å komme i gang, så sjekk brukermanualen som ligger nederst på siden til loggboken.

QR-koden som tar deg direkte til loggboken finner du i bildet til denne informasjonen, samt i manualen og oppslag.

En lettfattelig brukermanual finner du her: Digital Loggbok, manual

Padleboken