Vi har eget treningrom som medlemmer kan bruke. Rommet er utstyrt med padlemaskiner, diverse vekter/strikk og apparater. Husk å rydde etter deg og husk at utesko ikke skal brukes inne i huset.